Fredrikstads “nye vin”

Uttrykket “den nye vinen” har sitt opphav i Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill “Når den nye vin blomstrer”. Mest kjent i nyere tid er det nok fra en gjeng kunstnere med Per Heimly, Jono El Grande og Ari Behn m.fl. som pompøst nok omtalte seg selv som den nye vinen. Ari Behn var ikke mindre freidig enn at han ved inntreden på Theatercafeen i 1993 plystret høyt for å få alles oppmerksomhet, og deretter utbasunerte “Vi er den nye vinen – den nye vinen skal sprenge flaskene!”
Av mine innlegg på denne bloggen, så er det ett som har overgått alle andre i antall lesere, og det er “Made in Fredrikstad”. Her omtales både nåværende og historiske produkter og selskaper hvor noen har vært og andre definitivt er meget viktige den dag i dag. Når det er sagt så skjer det utrolig mye nytt og kreativt her i Plankebyen, og i dette innlegget har jeg valgt å omtale noen av de “nye vinene”. Flere av selskapene her er enten i start-up eller i scale-up fasen, og har fortsatt litt igjen for å bevise sin berettigelse, mens andre allerede har en høy omsetning. Om en del år kan det hende at ett eller flere av disse vil kunne omtales i samme åndedrag som Stabburet, Mills, Brynild Gruppen, DeNoFa, Jackon og andre, men de har jammen litt å strekke seg etter.

 

De selskapene jeg har listet er alle representanter for bedrifter som enten allerede har bevist at de evner å skape både arbeidsplasser og avkastning til sine eiere, eller, som etter min vurdering, har potensiale til å gjøre det. Jeg har ikke gjort noen vurdering av selskapene annet enn søk på internett. Det finnes selvsagt mange spennende selskaper som kunne vært omtalt her i tillegg til disse, og jeg tar gjerne i mot innspill, så kanskje det blir en versjon 2.0 her.


Daglig leder Fredrik Andresen
Foto: batteriretur.no

Batteriretur AS omtaler seg selv på følgende måte: Batteriretur® samler inn og gjenvinner alle typer batterier fra hele Norge. Helt fra Lindesnes i sør til Norges nordligste punkt Kinnarodden. Ja til og med på Svalbard samler vi inn batterier av alle typer! Det være seg blybatterier, alkaliske småbatterier eller store tunge industribatterier fra både kjøretøy og skip. Gjennom snart 25 år har vi utviklet sikre og effektive løsninger for innsamling av batterier og vi investerer store ressurser for å utvikle fremtidens løsninger allerede i dag. Et eksempel på dette er vår nye sorteringsmaskin i Fredrikstad som er en helautomatisert sorteringsmaskin med kunstig intelligens for sortering av småbatterier.
I desember var det i følge F-B.no ennå ikke klart om selskapet vil beslutte å investere i et resirkuleringsanlegg for bilbatterier til rundt 120 MNOK. Den 18. november kunne vi dog lese på Fylkesmannens (som nå heter Statsforvalteren) hjemmeside at Batteriretur vil etablere pilotanlegg for gjenvinning av høyenergibatterier.

Selskapet omsatte for 135 MNOK i 2019, og er ledet av Fredrik Andresen. Selskapet er eiet av mange eiere, hvor de fleste eier 3,2 %.

Noen vil kanskje stusse over at jeg nevner et selskap med så lang historie her, men valget om å ta de med ble tatt med bakgrunn i at de definitivt er i en bransje som vil utvikle seg mye fremover.


Foto: http://www.dignio.com
Daglig leder Lars Christian Dahle
Foto: dignio.com

Dignio er kanskje et av de mest omtalte av de “nye” selskapene i Fredrikstad det siste året, og rett før jul ble det klart at de landet en rettet emisjon på 85 millioner hvor den tidligere Altor sjefen Hugo Maurstad stod sentralt. Med på laget var også Fredriksen-familien gjennom sitt Fredriksborg. Staten gikk også inn med 20 MNOK gjennom sitt selskap Investinor. I følge Dagens Næringsliv priset emisjonen selskapet til 250 MNOK. Dignio omtaler seg selv på egne hjemmesider som følger: Dignio ble startet for nesten ti år siden, og i dag er vi ledende på avstandsoppfølging i Norge. Vi er en tverrfaglig gjeng som tror på det vi driver med og liker de vi jobber sammen med. Vi har kontorer både i Fredrikstad og Oslo, samt også i Shanghai og Birmingham. I Fredrikstad holder vi til i historiske lokaler i gamle Fredrikstad Motorfabrikk.

Forventet totalomsetning i 2020 er av Finansavisen oppgitt til 45 MNOK, opp fra 24 MNOK i 2019. Selskapet ledes av Lars Christian Dahle, som også har en stor eierpost.


Foto: http://www.epiguard.com
Daglig leder
Ellen Cathrine Andersen
Foto: epiguard.com

EpiGuard AS skriver om seg selv på sine hjemmesider at de ble etablert i 2015 av en gruppe leger ved Oslo Universitetssykehus, sammen med Inven2, Eker Group og Hansen Protection. De har fokus på produktutvikling og produksjon, med spesialistkompetanse knyttet til intensivpleie, smittbare sykdommer, indremedisin og anestesi.
Det første produktet de har utviklet kalles for EpiShuttle, som er en enhet for behandling og transport av pasienter med smittbare sykdommer. Da selskapets medisinske direktør Fridtjof Heyerdahl jobbet som anestesilege i forbindelse med håndteringen av Ebola-utbruddet i 2014, fikk han ideen til produktet.
Hovedeier Eker Group sitter på nesten 84 % av aksjene i selskapet, og Bård Eker er selv styreleder. I styret har han også med seg assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Nakstad har også en liten aksjepost i selskapet.

I midten av november uttalte daglig leder Ellen Cathrine Andersen til E24 at hun trodde de ville nå 95 MNOK i omsetning i 2020, med en bunnlinje på rundt 50 MNOK. På hjemmesidene skriver de at de nesten tredoblet antall ansatte dette året. Selskapet hentet inn ny kapital både i april og i juli 2020, så det er nok bedre kapitalisert, og har muligens også en endret eierstruktur enn det som vises i faktaboksen.


Foto: fredrikstadseafoods.no
Daglig leder Bernt Olav Røttingsnes
Foto: fredrikstadseafoods.no

Nordic Aguafarms Group AS og datterselskapet Fredrikstad Seafoods AS ble begge etablert i 2014. Fredrikstad Seafoods (ja, det skal være en s på slutten, selv om selskapet bruker den litt til og fra selv), omtaler seg selv som Norges ledende landbaserte lakse-oppdretter, med et anlegg som har vært i drift siden mai 2019 med første leveranser av ferdigfisk i april 2020. Morselskapet har oppdrettsanlegg i Hanstholm i Danmark og de har et prosjekt gående i Main i California. I følge F-B.no fikk selskapet rett før jul godkjennelse fra myndighetene i USA til etablering, men de møter fortsatt noe lokal motstand som de gjenstår å løse. Investeringen er i følge samme avisen anslått til over 4 MRD, og selskapet var allerede ved utgangen av 2019 kapitalisert med en egenkapital på nesten 600 MNOK.

Bernt Olav Røttingsnes er daglig leder i morselskapet, og største eier er Rasmussengruppen AS med 35,5 %. Blant investorene kjenner vi lokale navn som Brødr. Bøckmann AS (13,1 %), Eker Group AS og Eker Crew Invest AS (9,4 %), H. Hansen Holding AS (2,5 %) og Arne Erik Olsen (2,5 %). Det finnes også noe små eksterne aksjonærer i Fredrikstad Seafoods AS som Roar Sten Edvardsen entreprenørforretning AS, DeNoFa AS og Northman AS (Arild Aaserud).


Foto: F-D.no
Daglig leder Carsten Glindø
Foto: F-D.no

Fredrikstad Dyrehospital AS ble etablert i september 2012, og har drevet lønnsomt fra første driftsår. Selskapet skriver på sine hjemmesider at “Vår ambisjon om å være ett av Nordens ledende dyrehospitaler, er en ambisjon vi skal strekke oss etter og anstrenge oss for å oppnå.”.  De skriver videre at de gjennom sin høye faglige dyktighet og spisskompetanse innen flere fagområder, mottar henviste pasienter fra mange, både fjerne og nære, bransjekollegaer.

I en omtale i Fredriksstad Blad blir de benevnt som Norges største dyrehospital, og det er behandling av hunder som utgjør de fleste behandlinger, foran katter. I 2019 ansatte de en egen nevrologspesialist, og de er det eneste dyrehospitalet som har dette i følge daglig leder og majoritetseier Carsten Glindø. Han informerer videre at de har investert i en ny MR-skanner til rundt 20 MNOK.


Foto: prediktor.com
Daglig leder Espen Krogh
Foto: Linkedin

Prediktor AS ble etablert første halvår 2012, og har i alle år siden etableringen hatt salgs-inntekter på over 40 MNOK. Resultatene har også, med unntak av 2017, vært positive. Selskapet omtaler sin virksomhet som følger på egne hjemmesider: “We accelerate the green shift through solutions for increased efficiency, sustainability and operational scalability. We served the industry with digital solutions transforming sensor data to actionable insights.”

Selskapet eies til 71 % av Prediktor Holding AS og Idekapital eier nesten 22 %. Tines pensjonskasse MP Pensjon eier litt over 7 %. I morselskapet er Steinar Sælid fra Kråkerøy største eier med litt over 19 %. Daglig leder Espen Krogh eier nesten 7 % i morselskapet i følge proff.no.


Illustrasjon fra selskapets hjemmesider.
Daglig leder Ketil Solvik Olsen
Foto: hydroliftsmartcityferries.com

Hydrolift Smart City Ferries AS er kanskje den eneste Fredrikstadbedriften som har en tidligere statsråd som daglig leder. Ketil Solvik Olsen leder nemlig bedriften som omtaler seg som følger på egne nettsider: “Hydrolift Smart City Ferries aim to provide smart and sustainable mass transit solutions to alleviate congiestion through effective use of underutilized waterways. By using existing waterways, the infrastructure is resilient with very limited need for maintenance. We design our White Swan to be quiet, emission free, flexible and agile. We build it to be cost-efficient, low maintenance and easy to operate. We want to save the city money by reducing running expenses and energy use. Building it smaller reduces cost, and cities can adjust capacity to fit the need during the day. ” Selskapet har ingen omsetning ennå, og er i skrivende stund ikke kapitalisert opp for noen satsing. Når det er sagt er selskapet i følge Finansavisen på jakt etter mellom 38 og 44 MNOK i en emisjon til sin satsing. Bård Eker er pt. eneeier gjennom sitt selskap Eker Group AS.

P.s.: Ketil Solvik Olsen er ikke registrert som selskapets daglige leder i Brønnøysundregistrene, men er oppgitt på selskapets hjemmesider til å være det.


Illustrasjon fra selskapets hjemmesider
Daglig leder og største eier
Carl Christian Strømberg
Foto: Linkedin

Solcellespesialisten, eller Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS som er det offisielle navnet på virksomheten, er et selskap som ble etablert allerede i 2005. De har de seneste årene hatt en voldsom vekst, og blir av flere omtalt som den ledende solcellemontøren i Norge. På egen hjemmeside omtaler de seg som følger: “Solcellespesialisten har levert solcelleanlegg til næringsbygg i over 5 år, og vi har på denne tiden lært oss mye om hva som er viktig å ta hensyn til ved montering av solcelleanlegg i Norge. Vi installerer solcelleanlegg i hele landet og våre dyktige dedikerte sivilingeniører i Fredrikstad sikrer deg et fornuftig solcelleanlegg levert til rett pris og til rett kvalitet.” På slutten av fjoråret sikret selskapet seg midler til videre vekst og ekspansjon ved at investoren Vardar gjorde en avtale om å gå inn med 50 MNOK i selskapet.

Selskapet ble kåret til årets gasellebedrift i Østfold i 2018.


Illustrasjon fra selskapets hjemmesider
Daglig leder og eier
Trond Edvarsen
Foto: Linkedin

Lca.no AS ble i sin tid (2017) etablert som et datterselskap av Norsus (tidligere Østfoldforskning), men er i dag heleid av daglig leder Trond Edvardsen. Selskapet omtaler seg som følger på sine hjemmesider: “LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Våre verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. ” Skybaserte løsninger for miljødokumentasjon er overskriften på siden.


Illustrasjon: tidbit.no
Daglig leder André Lier
Foto: privat

Tidbit AS ble etablert høsten 2018 av to unge gründere, André Lier og Emil Oliver Hamborgstrøm. På deres hjemmeside kan vi lese at de forenkler og øker salget til restauranter gjennom egne løsninger for mobiltelefon. I følge en omtale i Finansavisen har de to ambisjoner om å omsette hele 30 MNOK i 2021. Selskapet har allerede erfarne investorer med i form av Hans Othar Blix og Stig Rognstad, men er i disse dager i markedet med en nyemisjon, og er derfor på jakt etter flere investorer.


Illustrasjon: norxe.com
Daglig leder
Kjell Einar Olsen
Foto: norxe.com

Norxe AS er en projektorfabrikant, og som de skriver på sine hjemmesider er det helt naturlig at de ble etablert i byen som fra tidligere har “huset” ASK, Proxima, Infocus, Projectiondesign og Barco. De skriver videre at de er pioneerer innenfor “high brightness LED” og laser teknologi, og med alle produktene følger en 24/7 driftsgaranti – uten unntak. Blant de syv gründerne av selskapet finner vi Kjell Einar Olsen som i dag er daglig leder og Jørn Eriksen som er styreleder og største eier med noe over 25 %. Olsens 50 % eide selskap Gulltann Holding AS eier i underkant av 25 %. I følge f-b.no (september 2020) har bedriften besluttet å investere 60 MNOK i utviklingen av nye produkter.


Foto: Erik Hagen – FB
Daglig leder Pål Pettersen
Foto: noisom.no

Nøisom AS presenterer seg selv på hjemmesiden med teamet av medarbeidere, og de forklarer at deres ønske er å lage produkter de kan stolt nyte selv. Blant selskapets nyheter er en pale ale kalt Tigergutt, som har kommet frem gjennom en felles jam med bandet CC Cowboys.

I en anmeldelse av selskapets juleøl, Nøisom – Nissens imperium, i Nettavisen i desember skrev anmelder Sammy Myklebust følgende: “Dersom nissen virkelig har et imperium, må det være et annet sted enn på Nordpolen. For dette er for solide saker til å være laget på et isflak.”

Selskapets resultater har stort sett ligget på noen få hundre tusen i pluss (EBT), men i 2018 og 2019 har det vært betydelige underskudd. Selskapet ble senest tilført ny kapital i slutten av oktober 2020. Største eier er Tormod Stene-Johansen gjennom sitt heleide selskap Marstal AS.


Illustrasjon på softlogs.net
Daglig leder og gründer Jon-Arild Ludvigsen.
Foto: softlogs.net
Tall i SEK. Avvikende regnskapsår.

Softlogs eller Software & logistics solutions AB NUF som er det juridiske navnet, er et selskap som fokuserer på økonomisk kontroll og trendanalyser innen transport og logistikk. Til Fredriksstad Blad uttaler selskapet at de nå ønsker å ta en større grad av sin utvikling hjemme i Fredrikstad isteden for offshore i Polen og India som tidligere. Øystein Solberg startet selskapet sammen med Christopher Ludvigsen og Jon-Arild Ludvigsen. Selskapet er en norsk avdeling av utenlandsk foretak (svensk), og er formelt ledet av Øystein Solberg, men på hjemmesidene figurere Jon-Arild Ludvigsen som daglig leder for Norge. Det opplyses på proff.se at selskapet har to eiere, men det er kun en av de som fremkommer på nettet.


Foto: selskapets hjemmeside
Daglig leder Fred Martin Langøy
Foto: smarenergysystems.no

Smart Energy Systems AS ble etablert i oktober 2019, og har i skrivende stund ikke rapportert noen omsetning ennå. Selskapet skriver på sine hjemmesider at de har som mål å gi sluttkunder muligheter til å investere i nye energiløsninger som gjør at strømregningen blir lavest mulig. Til privatmarkedet har de tatt frem et batterikabinett, en inverter og de har batterier for lagring av strøm. Til næringsbruk har de både solcelleanlegg, kabinett for lagring, kontainer for lagring og en inverter de har agentur på. Selskapet ledes av Fred Martin Langøy som også eier 25 % gjennom sitt selskap Langøy Consulting AS. Styret ledes av Terje Andersen, som gjennom selskapet Andersen Holding AS kontrollerer 50 % av aksjene i Smart Energy Systems. De siste 25 % eies av 88 Holding AS som er eiet av Junfeng Dai.


Illustrasjon: nxtech.no
Daglig leder Tore V. Karlsen
Foto: nextech.no

Nxtech AS omtaler seg selv som en bedrift som hjelper deg fra idé til produksjon. De tilbyr tjenester innenfor programvareutvikling, elektronikkutvikling, prosjektledelse, innkjøp og logistikk, mekanisk og industriell design med mer. Selskapet ble stiftet i 2005, og har fått en del medieomtale den senere tid knyttet til sitt prosjekt med å utvikle systemer for neste generasjon selvkjørende biler.

Største aksjonær med nesten 30 % er Jan Reimers, som også er styreleder. Mange ansatte eier rundt 10 %, hvilket også gjelder daglig leder Tore V. Karlsen. Med unntak av 2018 så har selskapet levert meget sterke resultater de siste årene, og eierne har latt alt av overskudd bli i bedriften.


Illustrasjon fra unite-global.com
Tone Rørbakken
Foto: Linkedin
Tord Coucheron
Foto: Linkedin

Unite Global AS sier om sin løsning at den er en korrespondentrelasjon som lar meldings-overføring og fullt oppgjør mellom avsender-bank og mottakerbank skje i samme øyeblikk – og alt dette kan skje samtidig som man overholder regulatoriske bestemmelser for risiko og etterlevelse av nasjonalt- og internasjonalt regelverk. UNITE tilbyr en sentralisert korrespondentrelasjon og er satt opp i samarbeid med et knippe nøye utvalgte internasjonale banker – våre «nettverksbanker» – for å kunne tilby global rekkevidde i sanntid.

Selskapet, som er startet av Tone Rørbakken og Tord Coucheron er i følge Fredriksstad Blad prissatt til nærmere en milliard kroner, og de er i ferd med å bygge seg opp med en stab på 250 mennesker her i byen.


Daglig leder Bjørn Toreid
Foto: Linkedin

Medthings AS er et selskap helt i startfasen, og de har pt. ikke egne hjemmesider oppe og går. F-b.no skrev den 15. januar i år at selskapet har fått 1,5 millioner i tilskudd og 2,4 millioner i støtte i støtte til å utvikle en medisindispenser. Daglig leder Bjørn L. Toreid har bakgrunn fra bl.a. Dignio. I følge proff.no så eier Toreid selv 51 % av aksjene, mens Nils Sverre Syvertsen eier de resterende 49 % gjennom sitt selskap Nils7 AS. Syvertsen er også styrets leder. I styret har de også fått med seg Marius Ferstad som er en stor eier i Aspire Brands AS.
Selskapet har fått tilført kapital tre ganger gjennom 2020, og i følge F-B.no så har en ikke navngitt investor kommet inn på eiersiden. Ovennevnte eierfordeling antas derfor å ikke være oppdatert med de siste endringer.


Illustrasjon: borgco2.no
Daglig leder Tore Lundestad
Foto: borg-havn.no

Borg CO2 AS skriver på sine hjemmesider at de bygger en såkalt CCS-klynge på Øra. CCS står for carbon capture & storage og de arbeider dermed med karbonfangst gjennom å fange opp CO2 fra forbrenning av fossilt og biologisk materiale. Det er totalt 18 partnere i prosjektet. Til F-b.no uttaler selskapet at Fredrikstad både kan få en kraftig reduksjon i klimagassutslipp og en rekke nye arbeidsplasser dersom selskapet får realisert sine planer. Selskapet eies 100 % av Borg havn IKS, og Tore Lundestad er daglig leder. Selskapet ser så langt ikke ut til å være kapitalisert opp for en stor satsing, men de har en finansielt meget sterk eier, og de er vel foreløpig i en prosjektfase ser det ut til. Selskapet ble etablert i februar 2019.


Du har nå lest om et lite knippe av de nye og spennende selskapene som vokser frem i Fredrikstad. Av de personene bak selskapene jeg har nevnt her, så er det ett navn som går igjen mange ganger, Bård Eker. Han er uten tvil en av de aller sterkeste (kanskje den sterkeste) drivkreftene når det gjelder å “finne ny vin” her i byen. Et annet faktum som registreres er at det er en betydelig vekt på bærekraft i mye av dette (les mer om ESG her). Denne listen har kun fokus på “nye” selskaper som sådan, og berører ikke all den innovasjon, nytenkning og de store investeringer som gjøres hos de etablerte aktørene i markedet (les om ledelse i innovative kulturer her). Formålet med dette innlegget er å vise frem nye “knoppskytinger”. Det står utrolig stor respekt av det alle gründere gjør, og de fleste av disse har nok vært på dypt vann både en og to ganger. De vet definitivt at “they better start swimmin’, or they sink like a stone” bedre enn de fleste av oss, og de vet i alle fall at “times they are a-changin'” det er de selv med på å bidra til.

Undertegnede har jobbet med flere av de ovennevnte selskapene gjennom sitt virke i Bright Performance AS. Intet av det som er gjengitt her har fremkommet gjennom dette arbeidet. I dette innlegget er det kun benyttet informasjon som er offentlig tilgjengelig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s