Om bomringer, telefonkiosker og selvangivelser!

Ord og uttrykk utvikles gjennom måten vi bruker språket på. Nye ord kommer til, noen endres og andre forsvinner. Noen ord og uttrykk består selv om tiden kanskje er overmoden for at de burde blitt byttet ut. I dette innlegget har jeg tatt for meg noen ord og uttrykk i disse kategoriene. Har du noen … Continue reading Om bomringer, telefonkiosker og selvangivelser!